Kontoutskrifter

Pensjonskassen sender hvert år ut kontoutskrifter til alle medlemsforetak.

 

Kontoutskriftene er basert på bestemmelser om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven, og vil normalt bli sendt ut i løpet av påfølgende års første seks måneder.

 

Hensikten med kontoutskriften er flg.;


- gi en oversikt over foretakets pensjonsforhold i pensjonskassen
- være en støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering
- vise hva pensjonskassens resultat betyr for medlemsforetakene